Mentaal, emotioneel en fysiek fit zijn en daarmee anderen kunnen inspireren.

 

 

 

 

In 2011 gaf ik mijn zekerheid (lees: mijn vaste en goedbetaalde job) op om te gaan doen wat ik graag deed. Wat me energie gaf. Om die energie ook te kunnen doorgeven. 

Ik wou mensen motiveren en helpen om enerzijds zelf zoveel mogelijk uit het leven te halen.

Maar ook om hiermee een voorbeeld te zijn voor anderen

 

De drijfveren om dit te doen zijn meerdere, persoonlijke, zaken:

+ Ik heb mezelf lang helemaal niet top gevoeld. Door de scheiding van mijn ouders stak ik de gedachte in m'n hoofd niet goed genoeg te zijn. Dit terwijl ik, mede door mijn grote gestalte, altijd als een zelfzeker persoon werd aanzien door anderen. Die tweespalt heeft lang op me gewogen maar heeft wel de basis gevormd waarom ik me gaan toespitsen op het mentale en emotionele aspect van fitheid. 

+ Mijn vader verloor zijn moeder op jonge leeftijd. Zijn vader en dus mijn grootvader (die in 2021 100 jaar werd) was als ondernemer één van de grootste werkgevers in Heist-op-den-Berg. Hij was niet veel thuis waardoor mijn vader werd opgevoed door een meid. Door dit alles was het mentale en emotionele deel van je 'goed voelen' iets dat weinig tot zeer weinig werd besproken in mijn vaders en later ook mijn opvoeding. Ook dit heeft meegespeeld om me te gaan verdiepen en bijscholen in/rond mentale en emotionele fitheid. Daarnaast werd mijn vader zelf op 4-jarige leeftijd geopereerd aan zijn hart wegens een mogelijk erfelijke hartaandoening.

+ Langs moeders kant zit er dan weer veel 'kanker in de familie'. Zo stierven er 2 zussen van mijn moeder op heel jonge leeftijd. Daarnaast zei de vader van mijn moeder, een ondernemer en eigenaar van 3 bedrijven in Turnhout, altijd tegen mijn bomma (en ook meter zaliger) dat ze wel gingen genieten als hij op pensioen ging. Dan zouden ze een appartement aan zee kopen en “het er eens goed van pakken”. Jammer genoeg stierf 59 jaar geworden en heeft hij zijn pensioen nooit gehaald... Ook hij stierf aan kanker.

 

Dit alles vormt de reden waroom ik doe wat ik doe.

 

Wat ik doe? Ik coach ondernemers om naast het succesvol zijn met hun business ook nog een leven te kunnen leven naast het werk.

Te groeien als mens om een autonoom en zinvol leven te kunnen leiden. In harmonie met je naasten en eventueel een groter doel.

 

Ik help je hier graag bij met het 'Live the life you want'-programma.

 

Dit gaat zeker over in het nu leven, zoveel mogelijk genieten maar ook om doelen voor jezelf te blijven zoeken en deze waar te maken.

Zodat je op het einde van je leven tevreden te kunnen terugkijken.

 

Daarvoor is het in mijn ogen belangrijk je goed in je eigen vel te voelen en voldoende energie te hebben om zoveel mogelijk die dingen te doen die je leuk en/of belangrijk vindt. Volgens mij kan het niet de bedoeling zijn je door het leven te sleuren.

 


Hoe meer ik me ging verdiepen in wat er nodig is om (zo lang mogelijk) mnentaal, emotioneel en fysiek fit te blijven, merkte ik steeds meer op dat er super veel onwaarheden werden (en nog steeds worden) verkondigd. Ik baseer me daarom in m’n coaching op evidence based practices.

 

Voor mij was het sowieso voorbestemd om zelfstandige te worden.

Zowel langs moeder- als vaders kant kom ik dus, zoals ik net aangaf, uit een ondernemersnest. 

 Zelfsturing is dan ook één van de waarden die mijn keuzes en gedrag sturen.

 

Ik begon als personal trainer. Niet zo vreemd gezien mijn diploma Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie. In 2011.

Maar al snel voelde het veel te beperkt om enkel op 'regelmatiger bewegen' aan te sturen...

Vermits ik altijd nieuwsgierig ben, is blijleren en wijzer willen worden voor mij een evidentie.

 

Personal training evolueerde meer en meer dan coaching.

Zowel in de WordFit-studio, in bedrijven en ook al voor corona online.

 

Zeven jaar lang heb ik tientallen uren per week mensen getraind en gecoacht.

Tot...

Ik 2 kinderen kreeg en voelde dat er meer is dan alleen maar werken.

 

Die balans vinden tussen:

  • goed je boterham verdienen en je alles kunnen permiteren

  • en toch voldoende tijd overhouden voor jezelf en andere dingen in je leven dan werk

 

Dat is hetgene waarover mijn coachingstraject draait. 

 

 

Hoe lukt dat als ondernemer?

Als mens?

Als partner?

Als vriend?

Als ...?

 

Hoe kan jij, in al die rollen, jouw ideale leven leiden?

Naast jouw goed draaiende business ook op privégebied hoger scoren op gebied van geluk, tevrdenheid en zingeving?

 

Ik geef jou graag in m'n 4 maanden durende coachingstraject 'Live the life you want' graag mee hoe je naast je business ook je privéleven te laten floreren.

 

 BOEK JOUW GRATS INSPIRATIESESSIE

 

 

 

 

 

Fré Heylen Oprichter WordFit