'Leven of overleven' checklist

Leven of overleven is een gevolg van het al dan niet positief bekrachtigd zijn van de 3 psychologische basisbehoeften die elke mens heeft:

+ Autonomie

+ Competentie

+ Verbinding

 

Aan de hand van deze checklist kan jij er voor jezelf achter komen of jij aan het leven of toch eerder aan het overleven bent.

 

'Leven of overleven' checklist

Pas als je in de leefstand staat, kan je gaan floreren

 

Floreren betekent dat je niet alleen een goed leven leeft maar dat je daarvan de beste versie kan maken.

Concreet: hoger scoren op gebied van geluk, tevredenheid en zingeving ("waarom doe ik het eigenlijk allemaal?").

 

Download hieronder de 'Leven of overleven'-checklist en ontdek voor jezelf of jij aan het leven of overleven bent.

Zit jij in de overleefstand? Dan help ik jou graag met mijn coachingstraject voor meer 'Persoonlijk Leiderschap'.

 

 

'Leven of overleven' checklist

Ontvang je gratis versie van de
"'Leven of overleven' checklist".